x

Privacy policy


Uw persoonsgegevens:

Inkoop en terugkoop transacties

Used Products is van rechtswege verplicht om bij elke inkoop- en terugkoop transactie uw gegevens te noteren en op te slaan. Used Products verplicht zich nadrukkelijk om deze gegevens op geen enkele manier te verspreiden en enkel en alleen beschikbaar te stellen aan politie of justitie indien daar een officieel verzoek voor wordt ingediend.

U heeft het recht om uw transactieverleden op te vragen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar [email protected]

Vanzelfsprekend zullen we uw identiteit dan eerst moeten verifiëren. We zijn verplicht om binnen 14 dagen een overzicht te verstrekken.

Wanneer u bij een van onze winkels een product verkoopt zijn wij verplicht de volgende gegevens te noteren:

 • Voornaam  en Achternaam
 • Geboortedatum
 • Uitgifte datum en plaats van een geldig ID bewijs
 • Het nummer op het ID bewijs

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als u iets bestelt hebben we bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw:

 • Naam
 • e-mailadres
 • bezorgadres(sen)
 • betaalgegevens
 • telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Wanneer u er geen prijs op stelt dat uw gegevens op deze manier worden verwerkt dan ontvangen we graag een email op [email protected] met de relevante details. We zijn dan verplicht om binnen 14 dagen uw gegevens te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Used Products verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Used Products zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Used Products verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij moet u op deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Used Products zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het is ons niet toegestaan om gegevens van inkoop- of terugkoop transacties te verwijderen.

Beveiliging

Used Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Heeft u andere vragen? mail naar [email protected]